Stanowienie aktów prawnych

Tryb stanowienia aktów prawnych w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu

 

 

Projekt zarządzenia i innego aktu normatywnego opracowuje się zgodnie z zasadami techniki prawodawczej. Komórka wiodąca właściwa merytorycznie przygotowuje projekt aktu normatywnego i uzgadnia go z właściwymi komórkami Komendy Wojewódzkiej Policji, których on dotyczy.

Opracowany projekt przed przedłożeniem go Komendantowi Powiatowemu Policji do podpisania, podlega również zaopiniowaniu przez radcę prawnego.

Jeżeli projekt aktu normatywnego przewiduje obciążenia finansowe dla budżetu Komendy Wojewódzkiej Policji, należy uzyskać opinię Głównego Księgowego - Naczelnika Wydziału Finansów.

Po zakończeniu procedury uzgodnień i zaopiniowaniu przez radcę prawnego,przedkłada się projekt Komendantowi Powiatowemu Policji.

Akty normatywne podlegają rejestracji w Sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji.

Metryczka

Data publikacji 03.04.2009
Data modyfikacji 06.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp.szt.Wiesław Syrek
Osoba udostępniająca informację:
Adriana Szajwaj
Osoba modyfikująca informację:
Anna Kublik-Rościszewska
do góry