Skargi i wnioski

Przyjmowanie i załatwianie skarg w KPP w Bolesławcu

SKARGI I WNIOSKI

Z uwagi na pandemię wstrzymano do odwołania możliwość osobistego składania skrag i spotkań z Komendamtem Powiatowym Policji w Bolesławcu.


Skargi składać można osobiście lub listownie /muszą być podpisane i zawierać adres osoby składającej skargę /. Złożenie skargi drogą elektroniczną wymaga podania danych personalnych oraz adresu zamieszkania skarżącego. W niektórych przypadkach osoby , które złożą skargi tą drogą poproszone będą o osobistą rozmowę z funkcjonariuszami rozpatrującymi skargi, bądź potwierdzenie jej osobistym podpisem.

W przypadku skarg telefonicznych informuje się obywateli o konieczności osobistego zgłoszenia się lub przysłania skargi w formie pisemnej, gdyż w przeciwnym przypadku nie zostanie przeprowadzone postępowanie skargowe.
Skargi rozpatrywane są zgodnie z przepisami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego. W myśl tych przepisów skargi wyjaśniane są nie później niż w ciągu miesiąca, bądź 14 dni (dot. parlamentarzystów i radnych).

Osoby składające skargi przyjmowane są przez:

1. Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu we wtorki w godzinach od 15.45 do 17.00 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu) oraz w jego imieniu – przez Naczelnika lub Zastępcę Naczelnika Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu oraz funkcjonariuszy Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu we wtorki w godzinach od 8.00 do 17.00, a w pozostałe dni robocze – do piątku włącznie – od 9.00 do 15.00.

2. Komendanta Powiatowego Policji w Bolesławcu lub jego zastępcę w każdy wtorek w godzinach od 15.30 do 17.00 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu).

3. Komendanta KP w Kruszynie – we wtorki w godzinach od 15.30 do 17.00

4. Komendanta KP w Nowogrodźcu – we wtorki w godzinach od. 15.30 do 17.00


Adresy poczty internetowej dla skarg i wniosków w garnizonie policji dolnośląskiej:

skargi.kwp@wr.policja.gov.pl


Adres poczty internetowej, na którą można składać skargi

wyślij skargę skargi@boleslawiec.wr.policja.gov.pl
 

Metryczka

Data publikacji 11.04.2011
Data modyfikacji 08.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Iwona Leszczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Adriana Szajwaj Ekspert ds.postępowań administracyjnych KPP Bolesławiec
Osoba modyfikująca informację:
Anna Kublik-Rościszewska
do góry