Ewidencja, rejestry, archiwa - Rejestry, ewidencje, archiwa - Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry, ewidencje, archiwa

Ewidencja, rejestry, archiwa

 

REJESTRY, EWIDENCJA I ARCHIWA

REJESTRYW Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu prowadzenie rejestracji dokumentów oparto na wewnętrznej regulacji prawnej tj. Decyzji Nr 555/2008 Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z dnia 21.10.2008 r. w sprawie zasad pracy kancelaryjnej jawnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego.

Do dokumentowania wpływu i obiegu korespondencji prowadzi się m. in. następujące ewidencje:
- dziennik korespondencyjny,
- formularze „spis spraw”,
- dziennik podawczy poczty,
- książkę doręczeń poczty,
- teczki aktowe z opisem,
- spisy zdawczo-odbiorcze,
- formularze „przegląd akt”,
- rejestry przesyłek dla odpowiednich rodzajów przesyłek,
- rejestr dzienników, książek ewidencyjnych oraz teczek dokumentów jawnych,
- rejestr skarg i wniosków,
- rejestr aktów prawnych Komendanta Powiatowego Policji,
- rejestr aktów prawnych wydanych przez jednostki nadrzędne.


 

Metryczka

Data publikacji 03.04.2009
Data modyfikacji 06.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu
Osoba udostępniająca informację:
Adriana Szajwaj
Osoba modyfikująca informację:
Anna Kublik-Rościszewska
do góry