Strona znajduje się w archiwum.

WYKAZ KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BOLESŁAWCU

 

 

 

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BOLESłAWCU

KIEROWNICTWO
KOMENDANT- insp. Henryk Stefanko

I ZASTĘPCA 

ZASTĘPCA- mł.insp. Artur Krawczyk

 

 

 

WYDZIAŁ  KRYMINALNY


NACZELNIK WDZIAŁU
podinsp. Janusz Lipski

Z-ca Naczelnika Wydziału Kryminalnego

st.asp. Arkadiusz Nowak


 WYDZIAŁ DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZY


NACZELNIK WYDZIAŁU


podinsp. Dariusz Borski

Z-ca Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo -Śledczego

podkom. Jarosław Burdzy
 

 

 


WYDZIAŁ PREWENCJI


 NACZELNIKA WYDZIAŁU


asp. Krzysztof Policht

 Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji


asp. Dariusz Sulikowski

 

 

 

REWIR DZIELNICOWYCH
KIEROWNIK REWIRU DZIELNICOWYCH 


 asp.Rafał Kurz

 


WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO


NACZELNIK WYDZIAŁU


asp.szt. Adam Szewczyk

 

 

WYDZIAŁ WSPOMAGAJĄCY

 

Simona Panasewicz

 Komisariat Policji w Kruszynie

KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI

 

podkom. Przemysław Rudzik


ZASTĘPCA KOMENDANTA KOMISARIATU POLICJI


asp. Paweł Klimek


POSTERUNEK POLICJI W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ
KIEROWNIK POSTERUNKU 

 

asp. Krzysztof Cechner

 

Komisariat Policji w Nowogrodźcu

 
KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI

nadkom. Adam Frączek


ZASTĘPCA KOMENDANTA KOMISARIATU POLICJI

asp.szt. Andrzej Pyszka


POSTERUNEK POLICJI W OSIECZNICY
KIEROWNIK POSTERUNKU


asp.szt. Roman Boczek

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 02.06.2011
Data modyfikacji : 01.04.2014
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mgr Anna Kula
Osoba udostępniająca informację:
Adriana Szajwaj
Osoba modyfikująca informację:
Anna Kublik-Rościszewska
do góry